noruegamap

noruegamap

Mapa de Noruega (Kartgrunnlag, Statens kartverk, Norsknorge.no – Geografisk inngang)